HOME SITEMAP CONTACT ძიება: Eng | Geo

სიახლეები
«--

მხარდაჭერილი პროექტების სია

30.10.2011

ინსტიტუციური განვითარების გრანტები სათემო ფონდების ჩამოსაყალიბებლად:

ტიძნისის თემი, გორის მუნიციპალიტეტი, შიდა ქართლი

გრანტის მიმღები: ლანა ტეტუნაშვილი

საგრანტო თანხა: 2 500 აშშ დოლარის ექვივალენტი

 

კოკის/ორსანტიის თემები, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო

გრანტის მიმღები: ირინა ანჯაფარიძე

საგრანტო თანხა: 2 500 აშშ დოლარის ექვივალენტი

 

 

კონკურსის: „ქალთა უფლებების დაცვა სოფლად“ ფარგლებში:

 

ორგანიზაცია: „ქალები რეგიონის განვითარებისთვის“, დვაბზუ, ოზურგეთი

პროექტი: სოფლის ქალები ქალთა უფლებებისთვის

საგრანტო თანხა: 5 988 აშშ დოლარის ექვივალენტი

 

ორგანიზაცია: „სოფლის ქალები ადამიანის უფლებებისთვის“: სანიორე, თელავი

პროექტი: ვიცხოვროთ ძალადობის გარეშე

საგრანტო თანხა: 6 000 აშშ დოლარის ექვივალენტი

 

ორგანიზაცია: „კარალეთის ქალთა სოლიდარობის ცენტრი“: კარალეთი, გორი

პროექტი: ერთად ძალადობის წინააღმდეგ

საგრანტო თანხა: 5 981 აშშ დოლარის ექვივალენტი

მხარდაჭერილია ქალთა გლობალური ფონდის მიერ.

© ქალთა ფონდი და მეხსიერების კვლევის ცენტრი
საიტი შექმნა - თეა ხარიტონაშვილი