HOME SITEMAP CONTACT ძიება: Eng | Geo

როგორ შევეწიოთ ფონდს

სს "თიბისი ბანკი" - მთაწმინდის ფილიალი.

საბანკო კოდი - TBCBGE22

მიმღები - ფონდი ტასო.

ანგარიში - GE29TB0798936080100003

გთხოვთ,  გადარიცხვის დანიშნულებად მიუთითოთ 'შემოწირულობა'.

© ქალთა ფონდი და მეხსიერების კვლევის ცენტრი
საიტი შექმნა - თეა ხარიტონაშვილი