ENG
30 აგვისტოს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხატისსოფელში,„ფონდი ტასოს“ გუნდის წევრებმა, სამუშაო შეხვედრა გამართეს. ჩატარებული სამუშაო შეხვედრა, მიზნად ისახავდა ახალი თვითდახმარების ჯგუფების გაძლიერებას და სამომავლო გეგმების დასახვას.  
31 აგვისტო, 2022
5 აგვისტოს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადისსა და დიოკნისში ,„ფონდი ტასოს“ გუნდის წევრებმა, სამუშაო შეხვედრა გამართეს.
05 აგვისტო, 2022
1 აგვისტოს, "ფონდი ტასოს" ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - "თვითმოტივაცია, რეზიუმეს შედგენა, დასაქმების პორტალები".
01 აგვისტო, 2022
30 აგვისტოს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხატისსოფელში,„ფონდი ტასოს“ გუნდის წევრებმა, სამუშაო შეხვედრა გამართეს. ჩატარებული სამუშაო შეხვედრა, მიზნად ისახავდა ახალი თვითდახმარების ჯგუფების გაძლიერებას და სამომავლო გეგმების დასახვას.  
31 აგვისტო, 2022
5 აგვისტოს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადისსა და დიოკნისში ,„ფონდი ტასოს“ გუნდის წევრებმა, სამუშაო შეხვედრა გამართეს.
05 აგვისტო, 2022
1 აგვისტოს, "ფონდი ტასოს" ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - "თვითმოტივაცია, რეზიუმეს შედგენა, დასაქმების პორტალები".
01 აგვისტო, 2022
0
წელი
0
ლარი
0
დონორი
0
გრანტი